تراز کنیم تا تراز ببینیم

حریم خصوصی

 

 

ترازبین|مشاور|حریم خصوصی

▼امنیت اطلاعات کاربران▼

از آنجایی که ترازبین در تلاش است تا به عنوان مرجعی قابل اطمینان برای کسب اطلاعات محصولات نرم افزاری و خدمات تخصصی در سطح جامعه بهره برداران خود معرفی گردد . این امر را از حفظ امنیت برای اطلاعات تولیدکنندگان نرم افزارها و ارائه دهندگان خدمات آغاز نموده است و تمامی فرآیندهای کنترلی در بخشهای انسانی و بانکهای اطلاعاتی خود به منظور رعایت تمامی اصول امنیتی اطلاعات به عمل آورده است .

 

▼امنیت مذاکرات با کاربران▼

تمامی مذاکرات با کاربران (تولیدکنندگان محصولات نرم افزاری ، ارائه کنندکان خدمات حسابداری و مالی ، بهره برداران و سایر کاربران) در هر یک از موضوعات از فرآیندهای تولید و درج محتوی و فرآیندهای معاملاتی در سایت ترازبین و عملیات مرتبط با آنها از طریق سامانه های ارتباطی مجازی و تماسهای تلفنی و جلسات حضوری ممکن محرمانه تلقی می گردد و ترازبین خود را متعهد به حفظ آن و غیر قابل دسترس بودن دیگران می داند.