تراز کنیم تا تراز ببینیم

بیشتر

سرویس های ما

خدمات ترازبین تجارت را می توان در قالب دسته های زیر به طور خلاصه دسته بندی بندی نمود

 

بازاریابی و فروش

اجرای کلیه امور بازاریابی و فروش نرم افزار و خدمات حسابداری و مالی در قالب عملیات برون سازمانی جهت سرویس دهی مطلوب و بهینه به فعالان این حوزه ها و بهبود نتایج عملکردی آنها

مدیریت بازاریابی تجارت الکترونیک

اجرای زیرساختهای بازاریابی و فروش محصولات نرم افزاری و خدمات حسابداری در فضاهای مجازی مرتبط با هدف بهبود نظام بازاریابی و فروش سازمانها و استفاده حداکثری از امکانات حوزه اینترنت

مشاوره های نرم افزاری و حسابداری 

خدماتی به صورت تخصصی برای کلیه بهره برداران نرم افزار و خدمات حسابداری با هدف ارتقا توانمندیها در بهره برداری و تهیه و خرید نرم افزار و پیاده سازی آنها و همچنین طراحی و اجرا بهینه ترین روشهای اجرایی